KRİPTO PARA ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Kripto para analizinin yapılması piyasa içerisinde yatırım yapmakta olan küçük veya büyük ölçekli yatırımcılar için kar sağlamakta olan grafikler olarak bilinmektedir. Kripto para analizi geçmiş dönem değerlendirmeleri ve gelecek piyasa tahminlerinden oluşmaktadır.

Kripto para analizi teknik olarak yapılmakta olan bir analiz olmakla beraber aynı zamanda bu analizlerin okunması bakımından da farklı yöntemler içermektedir. Bu nedenle hem genel piyasa okunması hem de özel olarak kripto para cinsi üzerinden detaylı değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir.

Kripto Para Piyasasının Genel Durumunun Değerlendirilmesi

Kripto para piyasasının genel durumunun değerlendirilmesi süreci içerisinde kripto paraların ana kaynağı olan sanal madencilik işlemlerine yönelik bir inceleme sürecini içermektedir. Yatırımcıların bu piyasa üzerindeki bakış açıları ya da yapmış oldukları yatırım oranlarından hareketle değerlendirme yapılmaktadır. Kripto para piyasası sanal bir sektör olması nedeniyle, piyasanın işleyişinde ani değişiklikler olabilmektedir. Bu değişikliklere yönelik ön görülerin incelenmesi ve bu ön görüler üzerinden yeni yatırım adımlarının atılması, genel piyasa değerlendirmesi olarak okunabilmektedir.

Arz ve Talep Dengesinin İncelenmesi

Arz ve talep dengesi tüm finansal piyasalar içerisinde en önemli inceleme unsuru olduğu gibi kripto para analizi sürecinde de oldukça etkili bir anlam olarak bilinmektedir. Bu nedenle hangi para biriminin ne kadar çok talep edildiğine bakılarak da değerlendirme yapılması söz konusu olmaktadır. Kripto para birimleri üzerinden arz talep dengeleri incelenirken yalnızca mevcut düzen içerisindeki değerlendirmeler değil aynı zamanda geçmiş dönem ya da gelecek süreçlerle ilgili olarak da hangi oranda arz talep dengesinin oluşacağının ön görülmesi, analizin önemli bir parçasıdır. Genel finansal yorumlar içerisinde talebin artması ile birlikte piyasa değerinin yükselmesi gibi bir değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Fakat kripto para piyasasında bu süreç daha farklı işleyebileceği için öncelikli olarak geçmiş dönemlerdeki arz ve talep ilişkisinin piyasayı nasıl etkilediği incelenmektedir.

Kripto Para Piyasasının Direnç Noktaları

Kripto para piyasasında direnç noktaları yatırımcılar için en kritik eşik olarak bilinmektedir. Herhangi bir para biriminin kritik olan bu eşiği geçmemesi, direnç noktası olarak tanımlanmakla beraber uzun vadeli yatırımcılara yönelik de referans oluşturabilmektedir. Direnç noktası genel olarak yükselme eğiliminde olan para değerleri için kullanılmakta olan bir kavram olmakla beraber, aynı değerin düştüğü en dip nokta ise destek noktası olarak adlandırılmaktadır. Kripto para analizi yapılırken destek ve direnç noktalarının yanı sıra psikolojik etkilerin de incelenmesi aynı değerlendirme grafikleri içerisindeki sosyal değişime ilişkin yorumlamalar olmakla beraber etkisi oldukça büyüktür.