Rüçhan Hakkı Nedir? Nasıl Olmalıdır?

Rüçhan hakkı kavramı hisse alımlarında sermayedarlara öncelik verilmesi olarak ifade edilmektedir. Rüçhan hakkı üzerinden bedelli sermaye artırımı yapılması durumunda dağıtılan hisseler arasında öncelik verilmiş olmaktadır. Rüçhan hakkı verilen kişilerin bu hak üzerinden kendilerinin hisse almaları mümkün olurken aynı zamanda bu hakkı yasal süreçler dahilinde bir başkasına da devretme hakları bulunmaktadır. Bu sayede aynı haktan devredilen kişiler de yararlanabilmektedir.  Rüçhan hakkının pay senetleri üzerinden alınması mümkün olmaktadır. Bu pay senetleri, mevcut hissenin belirli oranlarda bölünmesini sağlayan birer gösterge olarak kabul edilmekte olup aynı şekilde kullanılabilmektedir.

Rüçhan Hakkının Kullanılması Nasıl Olmalıdır?

Rüçhan hakkının kullanılması kar oranları üzerinden yapılmaktadır. Her pay sahibi için verilmekte olan bu kar oranlarının hisse oranları üzerinden değerlendirilmesi sağlanmakta olup hisse oranları yüksek olanların kar oranları da yüksek değerlerden verilmektedir. Ortaklık gereği kullanılmakta olan ortak rüçhan hakkı ise Sermaye Piyasaları Kurumu tarafından belirlenmekte olan kriterlere bağlı olarak verilmektedir. Bunun için güncel pay verilerin değerlendirilmesi üzerinden sağlanmaktadır.

Rüçhan hakkının kullanımını istemeyenlere yönelik olarak rüçhan hakkı kupon pazarı bulunmaktadır. Kupon pazarından 15 gün ile 60 gün arasında rüçhan hakkı alınması mümkün olmaktadır.

Rüçhan Hakkı Kullanım Adımları Nelerdir?

Rüçhan hakkı kullanım adımları şu şekilde sıralanmaktadır: Bedelli sermaye artırımının yapılma süreçlerinde alınacağı için öncelikli olarak sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Paylar üzerinden kimin rüçhan hakkının bulunduğu belirlenmektedir. Rüçhan hakkı bulunan kişilerin bu hakkı kullanıp kullanmayacaklarına dair beyanlar alınmaktadır. Bu beyanlar üzerinden yeni paylaşımlar söz konusu olabilmektedir. Rüçhan hakkının devredilmek istenmesi durumunda paylaşım yapılmadan önce devir işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Bu adımlar yasal bir hak doğrultusunda korunmakta olduğu için şirketin sermaye artırımı sürecinde mutlaka rüçhan haklarının verilmesi gerekmektedir. Genel olarak kar sağladığı için kullanılmakta olsa bile isteğe bağlı olarak bu hakkın diğer hak sahiplerine verilmesi de kanunlar ile desteklenmekte olan bir süreç olarak bilinmektedir.

Rüçhan Hakkının Alınma Süresi Nedir?

Rüçhan hakkının alınma süresi Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmekte olan kararlar ile oluşturulmakta ve minimum 15 gün ile maksimum 60 gün arasında sınırlandırılmaktadır. Bu sürenin öncesinde alınmadığı gibi 60 günü geçen haklar da yasal olarak düşmektedir. Sermeye artırımı süreçlerinde geçerli olan rüçhan haklarının devredilme işlemlerinde de aynı süreler geçerli olmakla birlikte bu süreler içerisinde rüçhan hakkı devri yapılarak, payların belirlenen oranlar üzerinden alınması gerekmektedir.